Jeugdcommissie

De jeugdcommissie bestaat uit trainers Samuel Cohn en Ivo Kroon en jeugdleider Zwaan Kraijer.

Bij de jeugd wordt op de clubavond in de groepencompetitie gespeeld. Per seizoen zijn er twee cycli, de eerste loopt ongeveer tot eind januari, de tweede tot de zomervakantie. Aan het eind van iedere cyclus worden er bekers uitgereikt!

De Konings-, Dame-, Toren- en Lopergroep spelen eerst hun partij in de aula beneden (18.45-19.30), en hebben daarna les in de lokalen op de eerste verdieping (19.30-20.15). De Paarden- en Pionnengroepen hebben eerst les in de lokalen op de eerste verdieping (18.45-19.30), en spelen daarna hun partij beneden in de aula (19.30-20.00).

Het is de bedoeling dat alle kinderen in de eerste helft met de klok spelen en hun zetten noteren. Hier leer je beter door na te denken, minder snel te schaken, en je kunt je partij met een trainer naspelen. Voor deze partij-analyse kun je terecht bij Kroongroeper CHARLES, die tweemaal in de drie weken een analyse-tafel in de aula zal bemannen.

Advertenties