Gedragsregels

VAS wil voor haar leden en haar gasten een prettige, veilige en gezellige omgeving scheppen. Om dit doel te bereiken zijn er op de vergadering van september 2015 gedragsregels aangenomen.

Lees ze hier:

Gedragsregels VAS

Tevens wordt er een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd van vrijwilligers die zich met de jeugd bezighouden. Het aanvragen kan gratis via de SGA. Vul het formulier in op de SGA-website:

Formulier VOG

Daarnaast heeft VAS een vertrouwenscontactpersoon. Dat is Bruno Emans. Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u hem bereiken via: bruno.emans@gmail.com

Lees hier meer over VOG’s: https://www.justis.nl/producten/vog/

 

Advertenties